Dreumesgroep

Deze leeftijdsgroep speelt samen, maar ook nog individueel. Wij organiseren veel groepsactiviteiten waardoor wij het samen spelen stimuleren. Aan de hand van een jaarplanning bieden onze pedagogisch medewerkers een variatie aan thematische activiteiten.

Eén dreumesgroep van 1,5 tot 2,5 jaar, die bestaat uit maximaal tien kinderen, opgebouwd naar leeftijd. De pedagogisch medewerker begeleidt maximaal zes kinderen.
Dreumesen slapen op de groep tussen 12.30 uur en 14.30 uur.

Per groep heeft het Kinderdagverblijf Telraam drie vaste pedagogisch medewerkers. De vaste pedagogisch medewerkers werken 2, 3 of 4 dagen per week, op vaste combinaties van dagen. Hiermee bevorderen we het wenproces tussen kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. Ons team bestaat uit een mix van mbo-ers en hbo-ers.
Door onze kleinschalige organisatie kennen de pedagogisch medewerkers de kinderen en de ouders persoonlijk.

Iedere twee maanden kiezen we een leuk, aansprekend thema dat bijvoorbeeld past in het jaargetijde of aansluit op de feestdagen. Knutselen, zingen, boekjes voorlezen of zelf bekijken en aanraken: alle activiteiten staan in het teken van het thema. Door het gebruik van thema’s nodigen we het kind uit spelenderwijs te ontdekken, te herkennen en te ervaren. Het proces van het eigen ervaren is een belangrijk onderdeel van het Focussen, de visie die aan de basis ligt van onze organisatie.
We werken met het programma van Peuterplein. Dit is een thematisch speel-leerprogramma, gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit programma sluit aan op het programma Kleuterplein voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs.

Een goede taalontwikkeling is van groot belang. We praten veel met de kinderen en benoemen we de handelingen die we doen. We ondersteunen de wederzijdse communicatie met babygebaren. Bij deze leeftijd zien we dat de kinderen het heel leuk vinden en er plezier aan beleven om gebaren te maken.
De gebaren die we gebruiken komen uit de officieel erkende Nederlandse Gebarentaal. De combinatie van taal en gebaar zien we als een bijzonder cadeau. Deze manier brengt ons namelijk met elkaar in contact. Door deze persoonlijke aandacht krijgen we een goed inzicht in elkaars behoeften en belangstelling.

De kinderen nemen één stuk fruit per dag mee, waarvan we twee keer per dag een gezamenlijk bord vers fruit maken. Wij ervaren dat de kinderen het heel leuk vinden om iets mee te nemen en om dat met elkaar delen.

Kinderen leren te vertrouwen op hun eigen kompas. Dat willen wij ze graag leren. Hoe doen we dat? We passen een prachtige en krachtige methode toe die KinderFocussen heet.
Focussen is aandacht geven aan iets dat kinderen, maar ook volwassenen, in hun lijf kunnen voelen. Over iets wat ze bezig houdt, wat ze leuk vinden of waar ze zich zorgen over maken. Focussen is de kracht van het innerlijk luisteren.
“Het is je gelukt!” Dat zijn de woorden die we graag tegen de kinderen zeggen als ze, ieder op hun niveau, iets hebben gedaan waar ze trots op mogen zijn. Niet belonen, maar bevestigen. Dat is een belangrijke manier om de eigenwaarde van het kind te versterken, waardoor ze hun zelfvertrouwen ontwikkelen.