Halen en brengen

De groepsleiding is iedere morgen vanaf acht uur aanwezig. Vanaf dat tijdstip heten wij uw kind van harte welkom.

Haal- en brengtijden

Kinderen kunnen tot 9.30 uur gebracht worden en tussen 16.00 uur en 18.15/18.30 uur weer opgehaald worden. Het is prettig als ouders ruim voor sluitingstijd komen, zodat er voldoende tijd is voor de overdracht en het aankleden.
De horizontale groepen sluiten om 18.15 uur en de verticale groep om 18.30 uur. Bij een halve dag worden kinderen tussen 12.30 uur en 13.00 uur gehaald of gebracht. De haal- en brengtijden zijn afgestemd op de dagindeling van de groep. Dat biedt de kinderen rust en regelmaat. Mocht u incidenteel van deze tijden moeten afwijken, dan kan dit na mondeling of schriftelijk overleg met groepsleiding. Indien het kind door iemand anders dan de ouder wordt opgehaald dan kan dit alleen als de ouder dit uitdrukkelijk aan de groepsleiding heeft doorgegeven.

Communicatie en overdracht

Als u informatie over uw kind heeft die van belang kan zijn voor de voortgang van de dag, horen wij dat graag ’s ochtends van u. Als het gaat om informatie van medische aard, dan hoort u ons te allen tijde op de hoogte te stellen. Ieder kind krijgt van ons een persoonlijk overdrachtsschrift waarmee wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, ervaringen en belevenissen van uw kind.

Wij volgen ieder kind met grote aandacht om goed te kunnen inspelen op zijn of haar ontwikkeling. Dat doen we onder andere door middel van reguliere observaties. Deze observaties vormen overigens een belangrijke basis voor de oudergesprekken die plaatsvinden als uw kind 1½ , 2½, 3  en 4 jaar oud is.

Te laat?

Te laat: het kan iedereen overkomen. Als u het door omstandigheden niet redt op tijd uw kind op te halen, vinden wij het prettig als u ons hiervan op de hoogte stelt. Dan kunnen wij uw kind informeren dat u iets later bent.