Personeelsbeleid

Wij werken met professionele, gemotiveerde mensen met veel empathie naar kinderen. Die bovendien communicatief vaardig zijn, een flexibele instelling hebben, verantwoordelijkheid kunnen dragen, over een goede dosis humor beschikken en goed functioneren binnen een team.

Sollicitatieprocedure

De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een afgeronde opleiding die volgens de CAO kinderopvang vereist is. Iedereen die werkzaam is bij Kinderdagverblijf Telraam is in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Via een sollicitatieprocedure wordt de werving van nieuwe medewerkers in gang gezet. Er wordt een advertentie geplaatst met de daarbij behorende eisen op gebied van opleiding, (bij-) scholing op gebied van pedagogische vernieuwingen, motivatie en empathie voor kinderen.

Vaste pedagogisch medewerkers

Per groep heeft het Kinderdagverblijf Telraam drie vaste pedagogisch medewerkers. De vaste pedagogisch medewerkers werken 2, 3 of 4 dagen per week, op vaste combinaties van dagen. Hiermee bevorderen we het wenproces tussen kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. Ons team bestaat uit een mix van mbo-ers en hbo-ers.

Door onze kleinschalige organisatie kennen de pedagogisch medewerkers de kinderen en de ouders persoonlijk.
Ons personeelsbeleid is zo afgestemd dat we bij inval een beroep kunnen doen op het bestaande team of op onze vaste invalpool. We streven ernaar dat kinderen en ouders zoveel mogelijk vertrouwde gezichten zien.

Deskundigheidsbevordering

Onze pedagogisch medewerkers werken met veel plezier en toewijding bij Kinderdagverblijf Telraam. Zij hebben een relevante beroepsopleiding gevolgd en zijn betrokken bij de organisatie. Kinderdagverblijf Telraam voert een actief beleid in de bijscholing van de pedagogisch medewerkers. Zij volgen voortdurend trainingen ter vergroting van hun deskundigheid en pedagogische kwaliteiten.
Vanuit onze pedagogische visie Focussen met kinderen worden pedagogisch medewerkers gespecialiseerd door middel van trainingen om zich verder te kunnen blijven ontwikkelen in het werken met kinderen.

Scholing

Wij bieden verschillende trainingsmogelijkheden, zoals:

•      Teamtrainingen. Deze trainingen zijn gericht op de visie Focussen met kinderen. Een door The Focusing Institute in New York erkend Focustrainer geeft deze trainingen.
•      Modules Kinderfocuscoach. Als alle modules met goed gevolg zijn afgelegd, leidt dit tot de specialisatie Kinderfocuscoach.
•      Coachen on the job. Een gespecialiseerd focusbegeleider werkzaam binnen Kinderdagverblijf Telraam geeft deze training.

Tot slot bieden wij onze medewerkers een groot aantal vormen van bijscholing aan die relevant zijn voor ons vak, zoals baby- en kindergebaren, logopedie, signaleren van kindermishandeling, babymassage en EHBO bij kinderen.

Ondersteuning bij calamiteiten

In geval van calamiteiten kan er een beroep gedaan worden op de leidinggevenden. Zij bieden dan een helpende hand daar waar dat nodig is, zij fungeren als achterwacht en kunnen de opvang op de groepen continueren. Er zijn voldoende medewerkers aanwezig die in het bezit zijn van een EHBO en/of het diploma Bedrijfshulpverlener (BHV).
De directeuren en locatiemanager werken vanuit de vestiging en kunnen op deze manier snel ondersteunen bij de dagelijkse gang van zaken.

Oppassen bij cliënten

Vanwege de professionaliteit, vakbescherming en privacy waarborging is het niet toegestaan dat pedagogisch medewerkers oppaswerkzaamheden verrichten bij (ex-) cliënten van Kinderdagverblijf Telraam. Het is ouders niet toegestaan om het personeel van ons kinderdagverblijf te benaderen voor oppaswerkzaamheden.