Inspectierapporten

De inspectierapporten kinderopvang vanaf 2010 zijn te vinden op de site van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Landelijk Register Kinderopvang

De individuele gemeentelijke registers voor de kinderopvang zijn overgegaan naar één landelijk register. In het Landelijk Register Kinderopvang worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang zijn opgenomen.

Registratienummers Landelijk Register Kinderopvang

Kinderdagverblijf Telraam horizontaal 202509382
Kinderdagverblijf Telraam verticaal 507582792
Buitenschoolse opvang Telraam 708571268