Klanttevredenheidsonderzoek

De Governance Code Kinderopvang bevat regels en handvatten voor integer en transparant bestuur en toezicht. In het kader van de Governance Code Kinderopvang heeft Kinderdagverblijf Telraam als hulpmiddel een klanttevredenheidsonderzoek ingesteld.

Integer en transparant

Op deze manier brengen wij belangrijke zaken – zowel positief als negatief – in kaart die van invloed kunnen zijn of worden op onze bedrijfsvoering. Zo krijgen wij een integer en transparant toezicht op en inzicht in de door ons aangeboden kinderopvang.

Extern bureau

Eens in de twee jaar geven wij een extern bureau opdracht een klantentevredenheidsonderzoek in te stellen. Door deze frequentie kunnen wij als dat nodig is snel reageren en maatregelen treffen die zorgen voor een verbetering van het bestuur in onze organisatie.

Consultant Tevreden uit Capelle aan de IJssel heeft de onderzoeken voor ons in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek bespreken wij met de oudercommissie en zijn openbaar.

Privacy

Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat informatie waarvan redelijkerwijs duidelijk is dat deze vertrouwelijk moet worden behandeld, in handen van onbevoegde derden komt. Zo beschermen wij de persoonlijke levenssfeer en privacy van personen waarvan de zorg aan ons is toevertrouwd.