Baby- en kindergebaren

Wat houdt het in?

Bij Baby-en kindergebaren ondersteunen we de gesproken taal met gebaren uit de Nederlandse gebarentaal.
Rond de leeftijd van anderhalf jaar beginnen kinderen met praten. Ze zijn echter cognitief al veel eerder in staat om te communiceren. Door kinderen Baby-en kindergebaren te leren, kunnen we met kinderen communiceren voordat ze fysiek in staat zijn om te praten. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gebaren de taal- en spraakontwikkeling op jonge leeftijd bevordert. Bovendien hebben deze kinderen op latere leeftijd een voorsprong bij het lezen, schrijven en spreken van de taal.

In maart 2015 introduceerde Kinderdagverblijf Telraam de Baby-en kindergebaren in de organisatie. De methode is in onze visie geïntegreerd. Door training en coaching zijn de Baby- en kindergebaren op de werkvloer geïmplementeerd. Hiervoor zijn we gecertificeerd.

Wat zijn de voordelen van Baby-en kindergebaren?

Het is een hulpmiddel voor een betere interactie tussen de pedagogisch medewerker en uw kind.

  • In de periode dat uw kind nog niet fysiek in staat is om te praten, biedt de Baby-en kindergebarenmethode een manier om te communiceren.
  • De taalontwikkeling wordt gestimuleerd. Kinderen gaan al snel de juiste woordklanken maken waardoor ze zich eerder verbaal kunnen uitdrukken.
  • De hersenhelften worden gestimuleerd doordat je gesproken taal met gebarentaal combineert. Het verrijkt de woordenschat bij jonge kinderen. Het taalverwervingsproces wordt veel eerder actief gestimuleerd waardoor kinderen op jongere leeftijd begrijpen dat woorden of gebaren staan voor voorwerpen, personen en/of handelingen.
  • Het vermindert frustratie voor kinderen doordat de communicatie helder is.
  • De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen.
  • Kinderen kunnen het onderwerp van gesprek zelf kiezen.
  • Het geeft kinderen een middel om zich uit te drukken via lichaamstaal en gebaren.
  • Door Baby-en kindergebaren leren we uw kind veel beter kennen. Hierdoor kunnen we beter aansluiten aan hun behoefte. Uw kind voelt zich begrepen en gehoord, wat het vertrouwen vergroot.

Voor ouders worden er Baby-en kindergebarencursussen georganiseerd. Kijk voor meer informatie over de Baby-en kindergebarenmethode op de site van Gebarenstem.