Ziek kind

Bij Kinderdagverblijf Telraam staat het kind centraal. Als uw kind ziek is, heeft het extra verzorging en aandacht nodig. Deze kunnen we niet bieden op het kinderdagverblijf. We vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid van een ziek kind bij de ouders ligt.

Wanneer niet naar het kinderdagverblijf

Een ziek kind kan niet op het kinderdagverblijf komen met :

  • koorts. Dat is het geval als de lichaamstemperatuur boven de 38 graden komt
  • een kinderziekte
  • ernstige diarree
  • braken

en in alle gevallen waar de kans bestaat op besmettingsgevaar.
Het kan ook zijn dat het kind zich onprettig voelt: dan nemen wij contact met u op om te overleggen.

Richtlijnen GGD

Wij gaan uit van de richtlijnen die de GGD hanteert voor kinderdagverblijven. Deze richtlijnen wijken soms af van het advies van de huisarts.
Ouders zorgen ervoor dat wij over de juiste telefoonnummers beschikken om hen in geval van nood te kunnen bereiken. Dit kan schriftelijk gericht aan de pedagogisch medewerker, via het overdrachtsschrift van het kind of in de online omgeving van Bitcare waarbij het voor ons direct zichtbaar is.

Indien er een besmettelijke ziekte heerst, laten wij dit middels een aankondiging aan de ouders op de groep weten. Indien u en/of uw huisarts een besmettelijke ziekte bij uw kind heeft geconstateerd dan dient u dit direct aan ons door te geven.

Medicijnen

Kinderdagverblijf Telraam verricht geen medische handelingen en wij geven geen paracetamol of koorts onderdrukkende medicijnen.
Medicijnen dienen wij uitsluitend toe als de ouder de “Overeenkomst gebruik geneesmiddelen” volledig heeft ingevuld. Deze overeenkomst is beschikbaar op onze vestiging.

Buikslapen

Kinderen tot 1,5 jaar leggen wij niet op de buik tijdens het slapen. Het beleidsprotocol ter voorkoming van wiegendood sluit dit uit. Indien ouders dit nadrukkelijk wensen dan kan dit alleen in overleg met de directie van Kinderdagverblijf Telraam. Ouders nemen door het tekenen van een verklaring de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die ontstaan door buikligging.