Pedagogische werkwijze

Kinderdagverblijf Telraam biedt sinds 1989 professionele dagopvang en buitenschoolse opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar aan. We zijn gevestigd in twee panden naast elkaar. Linnaeusparkweg 12, nevenlocatie en Linnaeusparkweg 14, hoofdlocatie, in Amsterdam. Wij bieden kinderopvang in een liefdevolle, vertrouwde, warme en leerzame omgeving. Kiest u voor Telraam, dan maakt u een bewuste keuze voor meer dan kinderopvang alleen.

Visie

In onze visie staat het kind centraal. Elk kind is uniek en anders. Onze benaderingswijze is dan ook op maat van het kind toegesneden. Door ons in het kind in te leven, kunnen we hem ook echt begrijpen en verder helpen daar waar het nodig is.
Daarbij verliezen we de grenzen van het toelaatbare uiteraard niet uit het oog.

KinderFocussen

Wij werken vanuit een pedagogisch werkplan waarbij onze benadering van het kind gebaseerd is op KinderFocussen.
Het is een manier om aandacht te geven aan iets dat kinderen, maar ook u als volwassene, in hun lijf kunnen voelen. Met KinderFocussen richten we op een vriendelijke manier aandacht naar binnen, naar wat er in het lijf omgaat. Niet alleen denken maar vooral ook voelen. Zodat kinderen leren te vertrouwen op hun innerlijke kompas.
Door actief naar het kind te luisteren, bieden we het kind de ruimte om met eigen oplossingen te komen. Door onze open houding voelt het kind zich gehoord en serieus genomen.
Het symboliseren is voor kinderen een prettige manier om uitdrukking te geven aan hun gevoel waardoor er ruimte van binnen ontstaat. We begeleiden de kinderen door woorden te geven aan datgene wat we waarnemen. Zonder oordeel, raad of oplossing. We noemen dit spiegelen.
Met KinderFocussen stimuleren we het kind in de eigen sturing. Daardoor ontwikkelen zij meer coöperatief en verantwoordelijk gedrag.

Zo leren kinderen te vertrouwen op hun eigen wijsheid. Focussen is een belangrijke manier om de eigenwaarde van het kind te versterken, waardoor het zelfvertrouwen en de innerlijke kracht zal groeien.
Vanuit jarenlange opgebouwde expertise werken wij met een pedagogische visie die gebaseerd is op KinderFocussen.
Ons team is speciaal opgeleid om de methode Focussen op een open, oprechte en veilige manier toe te passen. Sinds 1999 geeft een gecertificeerde Focustrainer trainingen aan ons team. Tijdens deze trainingen gaat de aandacht uit naar:

  • als pedagogisch medewerkers zelf te focussen
  • omgaan met de kinderen door middel van focussen
  • kinderen zelf te leren focussen.

Rust, Reinheid en Regelmaat

De 3 R’s waren vroeger belangrijke pijlers in de opvoeding. Wij vinden ze nog steeds belangrijk. Daarom zorgen wij ervoor dat actieve en rustmomenten elkaar dagelijks voldoende afwisselen. Uiteraard houden we daarbij rekening met de verschillende leeftijden.
Een schone omgeving en persoonlijke hygiëne is belangrijk. Wij hebben een duidelijk beleid voor schoonmaakwerkzaamheden. Hierin staan de gemaakte afspraken en wat de taken van de pedagogisch(e) medewerkers zijn. We vinden de persoonlijke verzorging van kinderen belangrijk, zodat ze zich fris en prettig voelen.
De dagstructuur sluit aan bij het ritme van de kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen. Deze structuur biedt herkenning, voorspelbaarheid en daardoor veiligheid. Zo zijn er op alle groepen vaste momenten op de dag waarop pedagogisch medewerkers en kinderen gezamenlijk aan tafel zitten.
Op deze tijden creëren we rustmomenten waarin we eten, zingen, praten of knutselen.
Kortom: rust, reinheid en regelmaat zijn weer helemaal terug van (misschien wel nooit) weggeweest. Ook bij Kinderdagverblijf Telraam.