Tarieven

Kinderopvangtoeslag

Als uw kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang gaat, dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. Op deze site kunt u ook een proefberekening maken.

Ook via de website van de Rijksoverheid vindt u informatie m.b.t. de kinderopvangtoeslag.

Gaat uw kind voor het eerst naar een kinderopvang en wilt u gebruik maken van de kinderopvangtoeslag, vraag deze dan op tijd aan bij de Belastingdienst (Inkomenstabel kinderopvangtoeslag 2020). Dat moet u doen binnen drie maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Tarief dagopvang 2020 horizontale groepen en verticale groep

Onze prijzen zijn op basis van 51 weken per jaar, waarbij u niet betaalt voor de  vakantiesluiting van één week tussen Kerst en Nieuwjaar.
Kinderdagverblijf Telraam is gesloten op officiële feestdagen en gedurende 1 studie-/teamdag per jaar.

Aantal dagen opvang per week Aantal uren opvang per maand Maandbedrag
2 dagen   89,25 €    857,69
3 dagen 133,88 € 1.286,59
4 dagen 178,50 € 1.715,39
5 dagen 223,13 € 2.144,28

Uurprijs : € 9,61. Een extra dag bedraagt  € 100,91
Openstelling per dag van 8.00 uur tot 18.30 uur (10½ uur)

Genoemde tarieven zijn geldig tot 1 januari 2021 en worden jaarlijks geïndexeerd, wijzigingen voorbehouden. Tarieven kunnen tussentijds wijzigen met een aanzegging van twee maanden.

Betalingscondities

Voorafgaand aan iedere maand ontvangt u digitaal een factuur. Kinderdagverblijf Telraam incasseert deze factuur op de 8e van iedere maand via automatische incasso.
Bij afwezigheid van het kind blijven de opvangkosten onverkort verschuldigd. Kinderdagverblijf Telraam verleent geen restitutie voor de dagen dat een kind het dagverblijf niet heeft bezocht.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.

Annuleren

Vanaf het moment van ondertekening van het plaatsingscontract tot de aanvangsdatum van de opvang heeft u de mogelijkheid het contract te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd, die gelijk zijn aan één maand kinderopvangkosten voor het aantal dagen dat op het contract vermeld staat. De annulering dient per e-mail te geschieden.

Opzeggen of wijzigen

Opzeggen van het lopende contract kinderopvang of wijzigen van dagen in het lopende contract kinderopvang kan op elke gewenste dag van de maand met inachtneming van een (opzeg-)termijn van minimaal één maand. Opzegging of wijziging dient per e-mail te geschieden.

Voor verder informatie over de betalingen verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden.