Risico-inventarisatie

Gezondheid, veiligheid en kwaliteit. Dat wil Kinderopvang Telraam zowel aan kinderen, de ouders en aan de medewerkers bieden.

Risicomonitor

De Risicomonitor is een erkend en branche specifiek online instrument waarmee de risico-inventarisaties Arbo, Veiligheid en Gezondheid worden uitgevoerd. Jaarlijks doen wij een risico-inventarisatie. Door medewerkers te betrekken bij de risico-inventarisatie kunnen ze het in de praktijk goed uitvoeren.
Ook de oudercommissie is betrokken bij de rapportage.

Lijsten

Door middel van overzichtelijke lijsten in te vullen stellen we actieplannen op, registreren we ongevallen en genereren we rapportages. Hiermee werken we aan veiligheid en gezondheid voor kinderen en voldoen we aan de wettelijk gestelde eisen.