Afnemen extra dag of dagdeel

Misschien wilt u een extra dag of dagdeel afnemen die buiten de vaste contracturen valt. Als er plaats is in de eigen groep, dan kan dat. Als er in de eigen groep geen plaats is en in een andere groep wel, overleggen wij met u of u uw kind in een andere groep wilt plaatsen. Wij mogen uw kind in maximaal één andere groep plaatsen. Dit leggen we schriftelijk vast.

Als op de dag zelf toch plaats blijkt te zijn op de eigen groep dan zullen wij uw kind uiteraard in zijn of haar eigen groep plaatsen.
Plaatsing in de eigen groep heeft altijd onze voorkeur, omdat wij van mening zijn dat het gevoel van veiligheid, geborgenheid en vertrouwdheid van uw kind voorop staat.

Ruilen

Natuurlijk is het mogelijk een vaste opvangdag om te ruilen voor een andere dag. Mits dat in de planning past en past bij onze wettelijk verplichte personele bezetting.
De ruildag moet vallen in dezelfde opvangweek als de vaste opvangdag en kan ook vallen in de week daarvoor of de week erna.
Ruilen vindt plaats op incidentele basis en alleen op de eigen stamgroep van het kind. Vakanties van het kind, nationale feestdagen en studiedagen kunnen niet geruild worden.
Het ruilen van een dag kan aangevraagd worden per e-mail. Een aanvraag om te ruilen kan alleen vooraf en met een maximale termijn van vier weken.