Hygiëne

Een kinderopvang moet schoon en veilig zijn. Daarom besteden wij bijzonder veel aandacht aan ons hygiënebeleid.

Hygiënecode Brancheorganisatie Kinderopvang

Kinderdagverblijf Telraam voldoet aan de meest recente wet- en regelgeving op het gebied van hygiëne- en gezondheidsbeleid. We werken conform de Hygiënecode kleine instellingen zoals vastgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang (versie juli 2012).
Deze Hygiënecode is een praktijkhandleiding en een belangrijk hulpmiddel om op een verantwoorde manier om te gaan met voeding, algehele hygiëne, persoonlijke hygiëne en bedrijfshygiëne. Zo is er beleid over onder meer het meebrengen van borstvoeding, toiletbezoek, verschonen, handen wassen en de bereiding en behandeling van verse producten en levensmiddelen.
Onze medewerkers handelen volgens werkwijze zoals beschreven in Hygiënecode. Hiermee voldoet Kinderdagverblijf Telraam aan de wettelijk gestelde eisen op het gebied van hygiëne.