Algemene voorwaarden

Inschrijving

U kunt uw kind via de website inschrijven middels het inschrijfformulier. Wij sturen u zo spoedig mogelijk een bevestiging van de inschrijving voor plaatsing op de wachtlijst en een eventuele uitnodiging voor een persoonlijke bezichtiging (bij voorkeur in de ochtend).
Bij plaatsing houden wij o.a. rekening met de datum van inschrijving, de gewenste startdatum en de leeftijd van het kind. Broertjes of zusjes van reeds geplaatste kinderen verlenen we voorrang bij plaatsing.

Plaatsing

Zodra er plaatsingsmogelijkheden zijn, doen wij u een plaatsingsaanbod.
U dient binnen acht dagen na dagtekening reageren, anders vervalt het aanbod.
De plaatsing is bindend als het contract kinderopvang door beide partijen (ouders en directie Kinderdagverblijf Telraam) ondertekend is.
Aan het contract hechten wij de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 van de Brancheorganisatie Kinderopvang en het reglement van Kinderdagverblijf Telraam.

Fotobeleid

Kinderdagverblijf Telraam heeft een foto-en filmbeleid. Wij vragen u dit beleid te ondertekenen. Het beleid biedt u een aantal keuzemogelijkheden.
Het foto-en filmbeleid bestaat uit twee delen. Een intern gedeelte waarin beschreven staat hoe wij met foto-en filmmateriaal omgaan binnen de eigen organisatie en een gedeelte waarin beschreven staat hoe wij foto-en filmmateriaal beschikbaar stellen voor ouders. We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met portretrecht en auteursrecht.

Aansprakelijkheid

Kinderdagverblijf Telraam heeft een collectieve ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
Alle kinderen op de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang en ook alle pedagogisch medewerkers en stagiaires zijn verzekerd via een collectieve ongevallenverzekering. De verzekering is geldig tijdens alle opvanguren, uitstapjes en andere activiteiten. Alle pedagogisch medewerkers, stagiaires en ouders die een handje helpen, zijn ook verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid als er tijdens hun aanwezigheid iets gebeurt. In sommige gevallen is WA-verzekering van de ouders van toepassing.
We adviseren ouders een aansprakelijkheidsverzekering voor hun kind(-eren) af te sluiten.

De ouder gaat ermee akkoord dat zijn kind met de pedagogisch medewerker naar buiten gaat. Bijvoorbeeld met de bolderkar naar de speeltuin, de kinderboerderij, Park Frankendael of een wandeling in de buurt. Bij uitstapjes met openbaar vervoer, autovervoer of busvervoer vragen wij voorafgaand aan de activiteit schriftelijke toestemming aan de ouder om deel te mogen nemen.

Het kinderdagverblijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken en of diefstal van kleding, tassen, buggy’s etc.

Veiligheid

Op last van de brandweer dienen gangen en garderobes vrij gehouden te worden van obstakels. Buggy’s, fietsstoeltjes en autostoeltjes kunnen in overleg met de groepsleiding beperkt geplaatst worden. Bij het brengen en halen kunt u de kinderwagen met een zelf meegebracht slot bevestigen aan de hiervoor gemaakte ogen in de gevel.
Rijdend speelgoed van kinderen kunnen wij niet bergen. Fietsen kunt u stallen in het fietsenrek aan de overzijde van de straat.
De stoep voor het kinderdagverblijf dient om veiligheidsredenen vrij van obstakels te zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang
en Buitenschoolse opvang 2016
.