Verticale groep

De verticale groep bestaat voor een deel uit een babygroep, een dreumesgroep en een peutergroep. Er zijn dus leeftijdsgenootjes van uw kind, maar ook kinderen die jonger of ouder zijn. Wij hebben specifieke aandacht voor elke leeftijdsgroep. Op de verticale groep is het mogelijk dat kinderen uit hetzelfde gezin bij elkaar in de groep zitten.

“]“Onze drie kinderen hebben op de verticale groep gezeten, een aanrader, want zij vonden het alle drie heerlijk als baby en later als dreumes en peuter om ook in contact te zijn met kindjes van verschillende leeftijden. Die dynamiek werkt fantastisch!! Onze kinderen hebben een geweldige basis meegekregen voor hun overstap naar de basisschool, waar wij het team van Telraam nog steeds heel dankbaar voor zijn.”   Marianne en Michel

De groep bestaat uit maximaal twaalf kinderen, opgebouwd in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De pedagogisch medewerker begeleidt maximaal zes kinderen.

In een verticale groep zitten kinderen van 0 tot 4 jaar op dezelfde groep. Er zijn dus leeftijdsgenootjes van uw kind, maar ook kinderen die jonger of ouder zijn. Dat verschil maakt voor de meeste kinderen het spelen nog meer uitnodigend. Een peuter kan – onder begeleiding van een pedagogisch medewerker – helpen met het geven van een flesje aan een baby. Een dreumes kan zich qua ontwikkeling en uitdaging optrekken aan een peuter.

Wij hebben veilige speelplekken en een aparte slaapruimte ingericht voor de diverse leeftijdsgroepen. Door de aparte slaapruimte is er voor ieder kind op elk gewenst moment van de dag de mogelijkheid om te slapen. Voor de jongste baby’s is er naast een vast bedje in de slaapruimte ook de mogelijkheid om op de groep in de wieg of een hangmatje te slapen.
Het middagslaapje voor de oudere kinderen die één keer slapen is tussen 12.30 uur en 14.30 uur.

Op de verticale groep hebben we specifieke aandacht voor de belevingswereld van de kinderen in verschillende leeftijdsfasen.
Het contact tussen de kinderen onderling speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Wij stimuleren het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en ondersteunen bij het leren van nieuwe motorische en sociale vaardigheden.

Door de verschillende leeftijden op de groep ontstaat een bijzondere en leerzame interactie tussen de kinderen. Positief onderling contact is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.
De groepsruimte is zo ingericht dat er voor de verschillende leeftijden uitnodigende speelplekken zijn.
Ook zijn er aparte speelplekken waar juist de jonge baby rustig kan spelen en ontdekken. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat dit in eigen tempo en in een veilige omgeving gebeurt.

Kinderen leren te vertrouwen op hun eigen kompas. Dat willen wij ze graag leren. Hoe doen we dat? We passen een prachtige en krachtige methode toe die KinderFocussen heet.
Focussen is aandacht geven aan iets dat kinderen, maar ook volwassenen, in hun lijf kunnen voelen. Over iets wat ze bezig houdt, wat ze leuk vinden of waar ze zich zorgen over maken. Focussen is de kracht van het innerlijk luisteren.
“Het is je gelukt!” Dat zijn de woorden die we graag tegen de kinderen zeggen als ze, ieder op hun niveau, iets hebben gedaan waar ze trots op mogen zijn. Niet belonen, maar bevestigen. Dat is een belangrijke manier om de eigenwaarde van het kind te versterken, waardoor ze hun zelfvertrouwen ontwikkelen.

Een goede taalontwikkeling is van groot belang. We praten veel met de kinderen en benoemen we de handelingen die we doen. We spiegelen het verbale en non-verbale terug naar de kinderen. Daarnaast ondersteunen we de wederzijdse communicatie met gebaren. De gebaren die we gebruiken komen uit de officieel erkende Nederlandse Gebarentaal. De combinatie van taal en gebaar zien we als een bijzonder cadeau. Deze manier brengt ons namelijk met elkaar in contact. Door deze persoonlijke aandacht krijgen we een goed inzicht in elkaars behoeften en belangstelling.
Bij deze leeftijd zien we dat de kinderen het heel leuk en interessant vinden om gebaren te leren en te maken.
Als u uw kind tweetalig opvoedt, kan het gebaren helpen om beide talen op te pakken. Met de gebarentaal uiten we ons op Kinderdagverblijf Telraam allemaal op dezelfde manier. Een mooie, neutrale taal tussen alle verschillende talen.
Een voorbeeld? Het Nederlandse woord ‘vogel’ is in het Engels ‘bird’. In de Nederlandse Gebarentaal gebruiken we voor dit woord allemaal hetzelfde gebaar!

We werken met het programma van Peuterplein. Dit is een thematisch speel-leerprogramma, gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit programma sluit aan op het programma Kleuterplein voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs.

Per groep heeft het Kinderdagverblijf Telraam drie vaste pedagogisch medewerkers. De vaste pedagogisch medewerkers werken 2, 3 of 4 dagen per week, op vaste combinaties van dagen. Hiermee bevorderen we het wenproces tussen kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. Ons team bestaat uit een mix van mbo-ers en hbo-ers.
Door onze kleinschalige organisatie kennen de pedagogisch medewerkers de kinderen en de ouders persoonlijk.