Peutergroep

Het concentratievermogen en de sociale vaardigheden zijn bij deze leeftijdsgroep verder ontwikkeld waardoor kinderen gerichter samen kunnen spelen. Dat samen spelen kan bijvoorbeeld in de bouwhoek of de poppenhoek.
Het stimuleren van kinderen om zelfstandig en zelfredzaam te zijn en om te vertrouwen op hun eigen mogelijkheden is een belangrijk onderdeel van het Focussen: de visie die aan de basis ligt van onze organisatie.

Eén peutergroep van 2,5 tot 4 jaar, die bestaat uit maximaal 14 kinderen, opgebouwd naar leeftijd. De pedagogisch medewerker begeleidt maximaal zeven kinderen.
Tijdens het vrij spelen is er veel ruimte voor het fantasiespel en het ontwikkelen van creativiteit. Aan de hand van thema-activiteiten bieden we de kinderen veel variatie en voldoende uitdaging.
Peuters die ‘s middags een slaapje nodig hebben, slapen bij de dreumesen op de groep tussen 12.30 uur en 14.30 uur. Voor de kinderen die niet slapen is er de gelegenheid om een half uurtje te rusten. De kinderen die niet slapen zijn over het algemeen de oudere peuters. Voor hen organiseren we specifieke activiteiten passend bij de leeftijd, waarbij we ze gelegenheid geven met kleiner en uitdagender materiaal te werken.
We werken met het programma van Peuterplein. Dit is een thematisch speel-leerprogramma, gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit programma sluit aan op het programma Kleuterplein voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs.

Kinderen leren te vertrouwen op hun eigen kompas. Dat willen wij ze graag leren. Hoe doen we dat? We passen een prachtige en krachtige methode toe die KinderFocussen heet.
Focussen is aandacht geven aan iets dat kinderen, maar ook volwassenen, in hun lijf kunnen voelen. Over iets wat ze bezig houdt, wat ze leuk vinden of waar ze zich zorgen over maken. Focussen is de kracht van het innerlijk luisteren.
“Het is je gelukt!” Dat zijn de woorden die we graag tegen de kinderen zeggen als ze, ieder op hun niveau, iets hebben gedaan waar ze trots op mogen zijn. Niet belonen, maar bevestigen. Dat is een belangrijke manier om de eigenwaarde van het kind te versterken, waardoor ze hun zelfvertrouwen ontwikkelen.

Een goede taalontwikkeling is van groot belang. We praten veel met de kinderen en benoemen we de handelingen die we doen. We spiegelen het verbale en non-verbale terug naar de kinderen. Daarnaast ondersteunen we de wederzijdse communicatie met gebaren. De gebaren die we gebruiken komen uit de officieel erkende Nederlandse Gebarentaal. De combinatie van taal en gebaar zien we als een bijzonder cadeau. Deze manier brengt ons namelijk met elkaar in contact. Door deze persoonlijke aandacht krijgen we een goed inzicht in elkaars behoeften en belangstelling.
Bij deze leeftijd zien we dat de kinderen het heel leuk en interessant vinden om gebaren te leren en te maken.
Als u uw kind tweetalig opvoedt, kan het gebaren helpen om beide talen op te pakken. Met de gebarentaal uiten we ons op Kinderdagverblijf Telraam allemaal op dezelfde manier. Een mooie, neutrale taal tussen alle verschillende talen.
Een voorbeeld? Het Nederlandse woord ‘vogel’ is in het Engels ‘bird’. In de Nederlandse Gebarentaal gebruiken we voor dit woord allemaal hetzelfde gebaar!

Per groep heeft het Kinderdagverblijf Telraam drie vaste pedagogisch medewerkers. De vaste pedagogisch medewerkers werken 2, 3 of 4 dagen per week, op vaste combinaties van dagen. Hiermee bevorderen we het wenproces tussen kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. Ons team bestaat uit een mix van mbo-ers en hbo-ers.

Door onze kleinschalige organisatie kennen de pedagogisch medewerkers de kinderen en de ouders persoonlijk.

De kinderen nemen één stuk fruit per dag mee, waarvan we twee keer per dag een gezamenlijk bord vers fruit maken. Wij ervaren dat de kinderen het heel leuk vinden om iets mee te nemen en om dat met elkaar delen.