Stagebeleid

Omdat wij het belangrijk vinden dat een toekomstige collega in de kinderopvang leert hoe hij of zij op een verantwoorde en plezierige manier met kinderen om kan gaan, dragen wij bij aan het opleiden van gekwalificeerde werknemers.

Erkend leerbedrijf

Kinderdagverblijf Telraam is een erkend leerbedrijf en aangesloten bij Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (voorheen Calibris).
Speciaal hiervoor opgeleide stagebegeleiders begeleiden de stagiair(e)s. In de praktijk toetsen we de kennis en ervaring en van daaruit bepalen we welke werkzaamheden passend zijn bij de stagiair(e).

De BOL-opleiding (niveau 3 of 4) is een combinatie van school en stage. De student gaat meerdere dagen per week naar school en loopt enkele dagen stage. Tijdens de stage staat de student boventallig op de groep ingedeeld.

De BBL-opleiding is een combinatie van werkend leren en een opleiding binnen een bedrijf. Naast het werken in de kinderopvang volgt de student een of twee dagen in de week lessen.
De beroepskrachten in opleiding (PW3 en PW4 BBL leerling) worden afhankelijk van hun leerjaar ingezet op de groep. Dit wordt bepaald aan de hand van een beoordelingsformulier met betrekking tot de competenties van de BBL-er. Zij staan onder supervisie van een gediplomeerd pedagogisch medewerker.

Stagiair(e)s krijgen een vaste groep toegewezen.