Team

De pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf Telraam doen hun werk met veel plezier. Ze zijn liefdevol, enthousiast en professioneel. Zij maken het verschil.

Vanuit onze visie ‘Focussen met kinderen’ is er volop aandacht voor u en uw kind. Ons team bestaat uit betrokken medewerkers die met veel passie met uw kind werken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen en hun eigen talenten te ontdekken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er een gevarieerd aanbod is waarmee kinderen worden uitgedaagd om nieuwe dingen te leren ontdekken en waardoor de ontwikkeling wordt gestimuleerd.
Onze pedagogisch medewerkers zijn verfijnd in pedagogisch handelen. Zij voelen zich verbonden met ieder kind. De leidinggevenden zijn goed opgeleid, professioneel en empathisch. Door onze jarenlange ervaring in de kinderopvang zijn we oplossingsgericht en klantvriendelijk.

Diversiteit van het Telraam-team

Iedereen heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten. We zetten die afzonderlijke talenten en kwaliteiten graag in. Zo hebben we pedagogisch medewerkers die heel bewust hebben gekozen om te werken op een babygroep, omdat hun kracht ligt in de verzorging en afstemming op baby’s.
Door de diversiteit van mensen binnen ons team is er een rijk palet aan verschillende talenten die elkaar mooi aanvullen en versterken. Zo is de ene pedagogisch medewerker creatief, de ander is muzikaal en houdt een ander van beweging en dansen.
Ons team bestaat uit mensen van verschillende leeftijden en met verschillende levenservaringen. Jonge mensen of mensen die net van de opleiding afkomen werken vaak heel verfrissend. Mensen met meer werkervaring kunnen een model zijn, hun kennis delen en rust brengen.

Ervaring en knowhow

Vanuit een diepgewortelde passie voor kinderen heeft Carolien Rijkenberg in 1989 de deuren van Telraam geopend. Door de jaren heen heeft zij zich samen met haar team voortdurend vernieuwend opgesteld, passend in de tijdslijn. Zonder daarbij de passie en de visie uit het oog te verliezen. Carolien legde de basis aan hetgeen zou uitgroeien tot het fundament van Kinderdagverblijf Telraam: de methode KinderFocussen. Zij volgde diverse erkende trainingen, onder meer als kinderfocuscoach en kinderfocusbegeleider.

Klein begonnen, wegens succes iets groter gegroeid, maar wel steeds kleinschalig en persoonlijk gebleven.
In 2006 vond een uitbreiding plaats: Kinderdagverblijf Telraam is sindsdien gevestigd in twee karakteristieke panden aan de Linnaeusparkweg in Amsterdam.
Echtgenoot Peter Rijkenberg nam in 2009 de werkzaamheden als financieel directeur en manager op zich. Hierdoor kreeg Carolien alle ruimte om de methode KinderFocussen stevig in de organisatie te implementeren.

Onze jarenlange ervaring zorgt voor een solide fundament onder de organisatie. Van hieruit richten we ons verder op vernieuwing, kwaliteit en professionaliteit. Want daar staat ons kinderdagverblijf voor.

De pedagogisch medewerkers, de algemeen directeur, de financieel directeur en de locatiemanager: met dit hele team vormen we samen Kinderdagverblijf Telraam.