Activiteiten

Ieder kind is nieuwsgierig. Hij wil de wereld om hem heen ontdekken en zijn grenzen verleggen. Kinderdagverblijf Telraam biedt uw kind hiervoor alle ruimte. Wij nodigen uw kind spelenderwijs uit zich te ontwikkelen. Daarvoor hebben wij een gevarieerd programma aanbod met ruimte voor eigen inbreng.

Thema-activiteiten

We spelen, zingen en knutselen aan de hand van thema’s. Iedere twee maanden kiezen we een leuk, aansprekend thema dat bijvoorbeeld past in het jaargetijde of aansluit op de feestdagen of dat uit Peuterplein komt. Door het gebruik van thema’s nodigen we het kind uit spelenderwijs te ontdekken, te herkennen en te ervaren. Het proces van het eigen ervaren is een belangrijk onderdeel van het Focussen, de visie die aan de basis ligt van onze organisatie.

Sensomotorische ontwikkeling

Bij de baby’s stemmen we onze activiteiten af op hun leeftijd. We besteden veel aandacht aan de sensomotorische ontwikkeling. De sensomotorische ontwikkeling vormt de basis voor de algehele ontwikkeling en speelt een belangrijke rol in de sociale en mentale ontwikkeling.