Veiligheidsbeleid

Kinderen zijn van nature echte ontdekkers: die eigenschap draagt bij tot een gezonde ontwikkeling. Bij Kinderdagverblijf Telraam bieden we uw kind letterlijk en figuurlijk de ruimte om in een veilige omgeving te ontdekken. Geheel op het kind afgestemd. Daarnaast leren we kinderen vanuit onze pedagogische visie om bewust te worden van eventuele gevaren. Dit doen we door deze te benoemen.

Oog voor veiligheid

De groepsruimtes bij Kinderdagverblijf Telraam zijn zo ingericht dat de veiligheid van uw kind zoveel mogelijk gewaarborgd is.
De speelruimtes zijn licht en zijn uitnodigend ingericht. Het spelmateriaal is afgestemd op de verschillende leeftijden. We werken met kwalitatief hoogwaardig materiaal en meubilair. De pedagogisch medewerkers hebben oog voor veiligheid. Het onderwerp veiligheid staat regelmatig op onze agenda zodat ons team altijd goed op de hoogte is.