Tarieven

Kinderopvangtoeslag

Als uw kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang gaat, dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. Op deze site kunt u ook een proefberekening maken.

Ook via de website van de Rijksoverheid vindt u informatie m.b.t. de kinderopvangtoeslag.

Gaat uw kind voor het eerst naar een kinderopvang en wilt u gebruik maken van de kinderopvangtoeslag, vraag deze dan op tijd aan bij de Belastingdienst (Inkomenstabel kinderopvangtoeslag 2020). Dat moet u doen binnen drie maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Wij bezoeken de volgende scholen 

WSV school: locatie Copernicusstraat 38-40  en locatie Mr. P.N. Arntzeniusweg 90
Vijfde Montessorischool:  locatie Herschelstraat 2-4

Openingstijden schoolweken

Maandag, dinsdag en donderdag van 14.45 uur tot 18.30 uur

Openingstijden vakantieweken

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 uur tot 18.30 uur.

Tarieven Buitenschoolse opvang

Wij bieden buitenschoolse opvang op basis van 49 weken per jaar. We gaan uit van 40 schoolweken en 9 vakantieweken.
De buitenschoolse opvang kent een zomersluiting van twee weken. In de oneven jaren zijn dit de eerste twee weken en in de even jaren de laatste twee weken van de zomervakantie. Tussen Kerst en Nieuwjaar zijn we één week gesloten.
Op officiële feestdagen en 1 à 2 studie-/teamdagen per jaar is de buitenschoolse opvang gesloten.

Dag type Aantal uren opvang per maand Bedrag per maand
Maandag  20,38 € 196,87
Dinsdag  20,38 € 196,87
Donderdag  20,38 € 196,87

Uurprijs € 9,66

  • Extra middag maandag, dinsdag of donderdag van 14.45 – 18.30 uur (3 1/2 uur) € 33,81
  • Extra dag in de vakantie van 8.00 – 18.30 (10½ uur) € 101,43

Genoemde tarieven zijn geldig tot 1 januari 2021 en worden jaarlijks geïndexeerd, wijzigingen voorbehouden. Tarieven kunnen tussentijds wijzigen met een aanzegging van twee maanden.
Indien u gebruik wilt maken van extra opvang buiten het contract (bijvoorbeeld studiedagen of vakanties die buiten de 9 weken vakantieopvang vallen die Telraam biedt) adviseren wij u dit minimaal 2 weken van te voren per e-mail aan te vragen. Wij kunnen opvang realiseren als er voldoende aanmeldingen zijn of als het aantal de maximale groepsgrootte niet overschrijdt.
Extra opvang wordt in rekening gebracht, omdat het buiten de contracturen valt.

Betalingscondities

Voorafgaand aan iedere maand ontvangt u digitaal een factuur. Kinderdagverblijf Telraam incasseert deze factuur op de 8e van iedere maand via automatische incasso.
Bij afwezigheid van het kind blijven de opvangkosten onverkort verschuldigd. Kinderdagverblijf Telraam verleent geen restitutie voor de dagen dat een kind het dagverblijf niet heeft bezocht.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.

Annuleren

Vanaf het moment van ondertekening van het plaatsingscontract tot de aanvangsdatum van de opvang heeft u de mogelijkheid het contract te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd, die gelijk zijn aan één maand kinderopvangkosten voor het aantal dagen dat op het contract vermeld staat. De annulering dient per e-mail te geschieden.

Opzeggen of wijzigen

Opzeggen van het lopende contract kinderopvang of wijzigen van dagen in het lopende contract kinderopvang kan op elke gewenste dag van de maand met inachtneming van een (opzeg-)termijn van minimaal één maand. Opzegging of wijziging dient per e-mail te geschieden.

Voor verder informatie over de betalingen verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden.