Team

De pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf Telraam doen hun werk met veel plezier. Zij zijn zich bewust dat kinderen al een hele dag op school achter de rug hebben. Zij hebben oog en oor voor uw kind en geven hem de ruimte om ervaringen te delen die hij op school heeft meegemaakt.

Op de buitenschoolse opvang werken we met vaste pedagogisch medewerkers die met veel passie met uw kind werken.
Vanuit onze visie ‘Focussen met kinderen’ is er volop aandacht voor u en uw kind. Wij vinden het belangrijk dat uw kind de ruimte krijgt om zich te kunnen ontwikkelen en zijn eigen talenten te ontdekken.

De leidinggevenden zijn goed opgeleid, professioneel en empathisch. Door onze jarenlange ervaring in de kinderopvang zijn we oplossingsgericht en klantvriendelijk.

Diversiteit

Ons team bestaat uit mensen die elkaar aanvullen en versterken. Mensen met verschillende talenten en kwaliteiten. Wij hebben creatieve, muzikale en sportieve medewerkers in ons midden.
We vinden het belangrijk dat een ieder zijn eigen talenten en kwaliteiten in kan zetten in het werken met de kinderen. Door de diversiteit van mensen is er een rijk palet aan kennis, ervaring en vaardigheden in ons team.