Wennen

Voor de meeste kinderen (en ouders) is de eerste keer op een kinderdagverblijf of het maken van de overstap naar de dreumesgroep even wennen. Daarom hecht Kinderdagverblijf Telraam belang aan een goede start.

Voor het eerst in de groep – ritmes van thuis

Als wij uw kind voor het eerst in de dreumesgroep welkom heten, is het meestal rond de 1,5 jaar of ouder. De directeur of de leidinggevende zal met u een tweede intakegesprek houden. In dit gesprek zijn we geïnteresseerd in wat uw kind thuis gewend is. Wij vragen onder meer naar de algemene ontwikkeling en naar de slaap- en eetgewoonten van uw kind.
Tijdens het gesprek spreken wij ook de wendagen met u af.
Op de eerste dag is het wennen vaak een halve dag, waarbij u ongeveer een half uur samen met uw kind op de groep bent. Meestal komt een kind de eerste twee keer een halve dag wennen, bij voorkeur in de ochtend. De derde keer is vaak een langere dag.
De informatie verkregen uit het intakegesprek dragen wij zorgvuldig over aan de pedagogisch medewerkers van de groep waarin uw kind geplaatst wordt. Op die manier zorgen wij voor een veilig en geborgen gevoel, zodat de wenperiode zo soepel mogelijk verloopt.

Van de babygroep naar de dreumesgroep – oefenen

Wanneer een kind 1,5 jaar wordt, gaat hij naar de dreumesgroep. Ruim van te voren nodigen wij u uit voor het overgangsgesprek. Tijdens dit gesprek evalueren we de periode dat uw kind op de babygroep zat en bespreken we de overgang naar de nieuwe groep. Natuurlijk nemen we een kijkje op de nieuwe groep.
De pedagogisch medewerker van de babygroep draagt alle informatie over uw kind over aan haar collega van de dreumesgroep.
Voordat uw kindje doorstroomt naar de nieuwe groep is er de mogelijkheid om twee maanden te oefenen. Bij dit oefenen zorgen de pedagogisch medewerkers van de babygroep ervoor dat het kind zich veilig en geborgen voelt tijdens deze nieuwe uitdaging. Voor de meeste kinderen is dat een heel prettige en rustige manier.

Schrijf je in via onze website.