Dagritme

Eten, spelen en slapen: vanaf de dreumesleeftijd zitten de kinderen steeds meer in hetzelfde ritme.
Hieruit ontstaan de activiteitenmomenten waarop kinderen samen iets doen of juist individueel kunnen spelen. Elk moment dat we individueel of groepsgewijs met de kinderen actief zijn, zorgen we voor een gezellig samenzijn.

Taal en motoriek

Op deze leeftijd maakt uw kind belangrijke ontwikkelingen door op taalgebied. Ook is de motorische ontwikkeling in volle gang. Ons activiteitenaanbod sluiten we hierop aan. Rennen, fietsen, klimmen, glijden en ontdekken: in onze tuin kan het allemaal.
Om de taalontwikkeling te stimuleren, werken we vanuit een thema waar we op verschillende manieren aandacht aan schenken. De activiteiten nodigen kinderen uit om zelf te ontdekken en te ervaren.

Globale dagindeling

Om u een indruk te geven, ziet onze globale dagindeling er als volgt uit:

8.00 – 9.30 uur
De dreumesen worden gebracht en er vindt een overdracht van de ouders plaats naar de pedagogisch medewerker.

9.30 uur
De kinderen gaan gezamenlijk aan tafel om fruit te eten en wat te drinken (water, Roosvicee, lauwe kruidenthee). Er kan een boekje voorgelezen worden, liedjes gezongen worden en gesprekjes gevoerd.

10.00 uur
De kinderen worden verschoond en/of gaan op het potje.

10.30 uur
De kinderen gaan naar buiten of doen een gestructureerde activiteit met de pedagogisch medewerker (zie thematisch werken). Daarna is er tijd om vrij te spelen. Er is ruimte voor kwalitatieve tijd met de individuele kinderen.

11.30 uur
De kinderen gaan gezamenlijk lunchen aan tafel en krijgen een warme maaltijd of een gevarieerde broodlunch.

12.15 – 12.30 uur
Vast verschoonmoment en/of tijd voor het potje.

12.30 – 14.30 uur
Tijd om te slapen: we brengen de kinderen naar bed.

14.30 uur
De kinderen worden verschoond en/of gaan op het potje.

15.00 uur
De kinderen gaan gezamenlijk aan tafel om fruit te eten en wat te drinken (water, Roosvicee, lauwe kruidenthee). We lezen een boekje voor, zingen liedjes en voeren gesprekjes.

15.30 – 16.30 uur
De kinderen gaan naar buiten of doen een gestructureerde activiteit met de pedagogisch medewerker (zie thematisch werken) . Daarna is er tijd om vrij te  spelen. Er is ruimte voor kwalitatieve tijd met de individuele kinderen.

16.30 uur
De kinderen krijgen nog wat te eten/drinken (yoghurt, rauwkost, rijstwafel). Vanaf 16.00 uur kunnen de kinderen gehaald worden en vindt de overdracht aan de ouders plaats.

16.45 uur
Vast verschoonmoment en/of tijd voor het potje.

17.15 – 18.15 uur
De kinderen gaan spelen: vrij of begeleid

Persoonlijke overdracht en online dagboek

Vindt u het leuk om te weten wat uw kind gedurende de dag bij ons meemaakt? Natuurlijk vertellen wij u dat tijdens de dagelijkse persoonlijke overdracht. Maar u kunt ook gebruik maken van ons online programma. Via dit digitale systeem houden wij u zo veel mogelijk op de hoogte van het verloop van de dag van uw kind. Met behulp van de activiteitenregistratie houden wij automatisch een dagboek bij van uw kind. U kunt deze inzien op uw smartphone, computer of tablet. Ook foto’s van uw kind delen wij op die manier met u.
U kunt via ons digitale systeem notities achterlaten voor de pedagogisch medewerkers, ziekte of verlof melden en uw facturen inzien.
Met ons digitale systeem blijft u optimaal op de hoogte, waar u ook bent en op elk door u gewenst moment.

Schrijf je in via onze website.