Wennen

Hoe gezellig het bij ons ook is: voor de meeste kinderen (en ouders) is de eerste keer op een kinderdagverblijf even wennen. Het is voor een kind vaak de eerste, zelfstandige stap. Daarom hecht Kinderdagverblijf Telraam belang aan een goede start. Wij zullen zo snel mogelijk zorgen voor een veilig en geborgen gevoel, zodat de wenperiode soepel verloopt.

Ritmes van thuis

Ongeveer twee weken voordat uw kind bij ons komt, overleggen wij met u. Wij horen graag wat bijvoorbeeld het eet- en slaapritme van uw kind is, waar hij of zij aan gewend is en of we rekening moeten houden met diëten of allergieën. In overleg spreken we de wenperiode af. Het wennen begint vanaf de aanvangsdatum van de opvang.

Advies wenperiode

Wij adviseren op te bouwen met twee ochtenden (9.30-12.30 uur). Daarna volgt een derde, verkorte, dag (9.30-16.00). Door onze jarenlange ervaring weten wij dat deze opbouw zowel door het kind als door de ouder als prettig wordt ervaren.
En wilt u tussentijds even horen hoe het met uw kind gaat? Wij hebben er alle begrip voor dat u ons even belt.

Tweede intake

Als wij uw kind voor het eerst in de babygroep welkom heten, is het meestal rond de drie maanden of ouder. De directeur of de leidinggevende zal met u een tweede intakegesprek houden. In dit gesprek zijn we geïnteresseerd in wat uw kind thuis gewend is. Wij vragen onder meer naar de algemene ontwikkeling en naar de slaap- en eetgewoonten van uw kind.
Tijdens het gesprek spreken wij ook de wendagen met u af.

Eerste dag wennen

Op de eerste dag is het wennen vaak een halve dag, waarbij u ongeveer een half uur samen met uw kind op de groep bent. Meestal komt een baby de eerste twee keer een halve dag wennen, bij voorkeur in de ochtend. De derde keer is vaak een langere dag.
De informatie verkregen uit het intakegesprek dragen wij zorgvuldig over aan de pedagogisch medewerkers van de groep waarin uw kind geplaatst wordt. Op die manier zorgen wij voor een veilig en geborgen gevoel, zodat de wenperiode zo soepel mogelijk verloopt.

Schrijf je in via onze website.