Wennen

Hoe gezellig het bij ons ook is: voor de meeste kinderen (en ouders) is de eerste keer op de buitenschoolse opvang even wennen. Daarom hecht Kinderdagverblijf Telraam belang aan een goede start.

De wenperiode is een belangrijke periode voor u en uw kind. We vinden het belangrijk dat uw kind snel vertrouwd is en zich op zijn gemak voelt op de groep. Daarom doen we onze uiterste best u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Voordat wij uw kind op onze buitenschoolse opvang welkom heten, houdt de directeur of leidinggevende een tweede intakegesprek met u. Tijdens dit gesprek zijn wij geïnteresseerd in de algehele ontwikkeling van uw kind en bespreken we zaken waarvan u graag wil dat we daar rekening mee houden. Deze informatie leggen wij schriftelijk vast en dragen we zo zorgvuldig mogelijk over aan de pedagogisch medewerker van de groep. Op die manier is de pedagogisch medewerker goed voorbereid op de komst van uw kind.

Tijdens het intakegesprek spreken we wendagen af.
Als uw kind gebruik maakt van de buitenschoolse opvang, halen wij uw kind op van school. Als u wilt, kunt u de eerste keer met ons meegaan om uw kind van school te halen.

Zit uw kind al op de peutergroep of de verticale groep van onze kinderdagopvang? Dan kunnen ze gemakkelijk doorstromen naar onze buitenschoolse opvang. Hoewel ons kinderdagverblijf voor uw kind al wat meer vertrouwd is, is ook hij van harte welkom om van te voren te komen wennen.

Schrijf je in via onze website.