Buitenschoolse opvang

We vinden het belangrijk dat kinderen, als ze uit school komen, op een prettige manier hun vrije tijd in kunnen vullen. We hebben veel aandacht voor uw kind en we vinden het belangrijk dat er een goede sfeer heerst.

In ons speelgoed- en spelaanbod houden wij rekening met de verschillende leeftijden. Er zijn boeken, auto’s, er is creatief materiaal, een kussenhoek en er zijn gezelschapsspellen. Daar waar het nodig is begeleiden wij de kinderen vanuit onze focussende basishouding. We vinden het belangrijk dat kinderen vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden.
Regelmatig organiseren wij uitstapjes: deze vinden vooral in de vakantieperiode plaats.
Onze Buitenschoolse opvang bestaat uit een groep van maximaal tien kinderen. Zij worden begeleid door een vaste pedagogisch medewerker.

Onze Buitenschoolse opvang bestaat uit een groep van maximaal tien kinderen. Door de kleinschaligheid van de groep is er veel persoonlijke aandacht.
Als uw kind gebruik maakt van de buitenschoolse opvang, halen wij uw kind op van school. Als u wilt, kunt u de eerste keer met ons meegaan om uw kind van school te halen.
Tijdens de vakantie werkt de buitenschoolse opvang volgens een activiteitenplanning. Een pedagogisch medewerker biedt een variatie aan thematische activiteiten. Een thema beslaat één week waar van alles in past: knutselen, sporten, dansen, yoga, zingen en muziek, toneel, boekjes voorlezen, koken of natuur en educatie. We bezoeken vaak een museum of een voorstelling.
Daarnaast is er ook veel ruimte voor eigen fantasiespelen, chillen of even lekker naar buiten. Dat kan in onze veilige, afgesloten tuin op het kinderdagverblijf maar ook bij ons in de buurt. Daar valt genoeg te beleven! Bijvoorbeeld in Park Frankendael, de leukste speeltuin in Amsterdam-Oost op het Mariotteplein of een rondje in de buurt.

De pedagogisch medewerker van de buitenschoolse opvang biedt de kinderen een variatie van activiteiten aan. Uw kind mag zelf bepalen of hij wel of niet deel wil nemen aan de activiteiten. Zo hangt er een gezellige, ongedwongen sfeer.
Vanuit onze focussende basishouding stimuleren we kinderen zelfstandig en zelfredzaam te zijn van uit vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. Daarom zorgen wij ervoor dat onze activiteiten aansluiten bij de talenten en kwaliteiten van de kinderen. Op die manier versterken we de eigenwaarde van het kind, waardoor het zelfvertrouwen en de innerlijke kracht zal groeien.
De pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf Telraam doen hun werk met veel plezier. Zij zijn zich bewust dat kinderen al een hele dag op school achter de rug hebben. Zij hebben oog en oor voor uw kind en geven hem de ruimte om ervaringen te delen die hij op school heeft meegemaakt.
Wij vinden het belangrijk dat onze buitenschoolse opvang een plek is waar u en uw kind zich prettig en welkom voelen. Met aandacht voor uw vragen en wensen, betrouwbare informatie over uw kind en betrokkenheid bij ons beleid. Daarom besteden we veel aandacht aan communicatie. De mondelinge overdracht en het digitale dagboek zijn simpele, maar doeltreffende manieren om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, ervaringen en belevenissen van uw kind. In het digitale dagboek vindt u foto-impressies van uw kind en kunt u gebruik maken van een chat-functie.